RSS

Ζ ω ή ς Σιωπή και προ…Ε κ τ ά σ ε ι ς.

13 Μάι.

Ζωή: το ζην, η ύπαρξη.

Βίος: η πορεία, η τροχιά της ζωής // τα μέσα προς το ζην.

Βιός (o) : τόξον. Οι Αρχαίοι παρήγον τη λέξη ή εκ του βία(=έντασις) ή εκ του βίος διότι το τόξο εχρησιμοποιείτο ως βασικό μέσο προς εξασφάλιση των προς το ζην.

 H βία (=έντασις) ετυμολογεί το τόξο (ο βιός) γιατί όχι και το βίο;

εξέλιπε η ένταση;

Οι λιγότερο Αρχαίοι, ιδιαίτερα από το 1953 κι εντεύθεν, χαρακτηρίζουν το  δεοξυριβοζονουκλε’ι’κό οξύ, νεοελληνιστί dna,  ως γενετικό υλικό που εμπεριέχει την πληροφορία της ζωής κι όχι του… βίου.

Βέβαια ως μόριο- μακρομόριο   το χαρακτηρίζουν  βιομόριο όπως και τα Λίπη- Σάκχαρα- Πρωτεΐνες .

Ενδεχομένως η Μοριακή Βιολογία σημειολογεί με νόημα επιλέγοντας να «συνδέσει»:

τη λειτουργία του dna (διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας) με τη…ζωή    και τη μοριακή υπόσταση-δομή του dna-βιομορίου με το… βίο .

Την, εν πολλοίς άγνωστη  πληροφορία με τη ζωή (95% του dna δεν αποκωδικοποιείται)

  και την εν πολλοίς γνωστή δομή με το βίο.

Η «δομή-βίος» του dna έχει προσεγγιστεί  ικανοποιητικά.

Διπλή Έλικα είναι η στερεοδιαμόρφωση του dna   βλ. παλιές μεταλλικές περιστρεφόμενες εξωτερικές σκάλες(A-T,G-C το κάθε σκαλί, όπου A, G, T, C : νουκλεοτίδιο δομικός λίθος), πακετάρεται στον πυρήνα (με πρωτεϊνικό-ιστονικό  «οπλισμό»)του κυττάρου  φτάνοντας-το dna- σε πλήρη ευθύγραμμη ανάπτυξη τα  2 μέτρα περίπου.

 Η «πληροφορία –ζωή» του dna αποκωδικοποιείται  σε πρωτεΐνη υπό το γενικό μπούσουλα:

Ένα γονίδιο μία πρωτεΐνη(ένα πολυπεπτίδιο ακριβέστερα). Μετάφραση είναι το όνομα της «διαδρομής» από το dna –γονίδιο(-α) μέσω m-rna στην πολυπεπτιδική(-ες)   αλυσίδα(-ες) – πρωτεΐνη.

Η μετάφραση, όπως εν γένει συμβαίνει στο κύτταρο, λαμβάνει χώρα μέσα στο ενδοκυττάριο περιβάλλον δομικής και λειτουργικής διαμερισματοποίησης με όλες τις σχετικές προβλέψεις  ώστε να διασφαλίζεται το «βέλτιστο αποτέλεσμα».

Τίποτε άσκοπο και περίσσιο.

Εν τούτοις, από τη δίμετρη πληροφορία της ζωής μόνον ένα ποσοστό περί το 5%  αποκωδικοποιείται. Το μη αποκωδικοποιούμενο , αρχικά και αλαζονικά , χαρακτηρίστηκε «σκουπίδι dna», στη συνέχεια για να μετριαστεί το ατόπημα ανασκευάστηκε ο χαρακτηρισμός σε «σιωπηλό dna».Σιωπηλή παραμένει η πληροφορία της ζωής, στη συντριπτική της πλειοψηφία, μέσα στο κύτταρο που διέπεται από τη σχέση αιτίου-αιτιατού υπό τη σκέπη του…μηδέν άγαν σε κάθε μεταβολική οδό.

 Άσκοπο-εξελικτικό «κατάλοιπο» το 95% του dna ή «φραγή εξερχομένων»-απενεργοποίηση στην πλειοψηφία των πληροφοριών του;

«Μακρά» η «ζωή» αλλά μάλλον « σιωπηλή»!

Πεδίο δόξης λαμπρό για την (παν;)επιστήμη του «αύριο» να «αφουγκραστεί» τη σιωπηλή πλειοψηφία του dna .

Πιθανές οι αναθεωρήσεις των απόψεων του «σήμερα»…

Σύμφωνα με το κεντρικό δόγμα της βιολογίας: dna->rna->πρωτεΐνη και dna->dna.

*Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί  η  αντίστροφη μεταγραφή(rna->dna), η αντιγραφή του rna (rna->rna) σε RNA ιούς.*

Εν δυνάμει λοιπόν το rna μπορεί να παίξει το ρόλο του dna και να ανελιχθεί από το ρόλο του «υποτακτικού» στο ρόλο του «διοικητικού»…που μονοπωλείται στην αντίληψη μας  από το dna.

Οι γνώσεις αυτές* σε συνδυασμό με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου  DNA θεμελίωσαν τη γενετική μηχανική, την «κοπτική-ραπτική» στο γενετικό υλικό άνευ περιορισμού είδους (π.χ goat+sheep=geep νέο είδος-υβρίδιο). Στα «geep» είτε πρόκειται για οργανισμό-υβρίδιο είτε για προσθαφαιρέσεις-«βελτιώσεις» σε συγκεκριμένο(α) γονίδιο-γνώρισμα ενός ατόμου, η παρέμβαση που γίνεται-στο γενότυπο- έχει κληρονομικό χαρακτήρα και δεν είναι απόρροια Φυσικής Επιλογής αλλά ανθρώπινης!

Ενδεχομένως η Φύση  προοικονομεί, δυσχεραίνοντας την «εξέλιξη» του Homo από Sapiens σε  Sapi…end  :

–  με την αυξημένη θνησιμότητα των ποικίλλων «geep»

–  με το μικρό «γήπεδο» (αποκωδικοποιούμενο dna) για «προπόνηση»- γενετική          έρευνα που διεξάγεται επ’ αγαθώ της κοινωνίας… .

Θεάρεστη είναι η συνεισφορά βελτιωμένων…θεραπειών, ερωτηματικά όμως υφίστανται για την ισορροπία και βιοποικιλότητα του γήινου οικοσυστήματος με τους αυτοσχεδιασμούς «geep»(κατευθυνόμενη ή κατά παραγγελία «εξέλιξη») που γίνονται για λόγους τροφικής επάρκειας και ποιότητας ζωής και «προφανώς όχι»  για λόγους κέρδους και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, τουλάχιστον…

Τεράστιο είναι το κεφάλαιο της βιοΗΘΙΚΗΣ(υπό εξαφάνιση το β’ συνθετικό)! , των ορίων και σκοπιμοτήτων της ανθρώπινης παρέμβασης στο γονιδιακό καταστάλαγμα πολλών χιλιάδων ετών και στην εξέλιξη …

Από την αρχική διατύπωση του δόγματος η μόνη «διαδρομή» που μέχρι σήμερα (κατά τα γνωστά) δεν έχει αναθεωρηθεί είναι αυτή του μονόδρομου: DNA-> πρωτεΐνη Αν κι αυτή η οδός αποδειχθεί «διπλής κατεύθυνσης» γκρεμίζεται το σύγχρονο οικοδόμημα της βιολογίας. Oι πρωτείνες θα συνιστούν πλέον όχι μόνον αποτέλεσμα μετάφρασης του DNA αλλά και μήτρα σύνθεσης νουλε’ι’κών οξέων, σπάζοντας το μονοπώλιo των τελευταίων στη διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας.

 Περνώντας κανείς από το επίπεδο του μακρομορίου και του «σιωπηλού dna»  στο επίπεδο του κυττάρου διαπιστώνει μια άλλη ιδιαιτερότητα, αυτή τη φορά στους νευρώνες και στη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των.

Σε αντίθεση με τα κύτταρα των άλλων ιστών, τα νευρικά κύτταρα(εξαιρέσει αυτών του οσφρητικού επιθηλίου) κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν πολλαπλασιάζονται μετά τη γέννηση. Εσύ νεογέννητε άνθρωπε λάβε μια «προίκα» 100 δις νευρώνων 9μηνης κυοφορίας, και πορεύσου με αυτούς στα υπόλοιπα +-75 έτη του βίου σου.

Αν πεθάνουν ή καταστραφούν δεν αντικαθίστανται. Αν η καταστροφή αφορά λίγους νευρώνες, είναι δυνατόν η λειτουργία τους να υποκατασταθεί από γειτονικούς νευρώνες, διαφορετικά σε μεγαλύτερης έκτασης καταστροφή οι επιπτώσεις στην υγεία είναι βαρύτατες. Πρόσφατα μόνον κατέστη δυνατό να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν(!;) νευρικά κύτταρα σε κυτταροκαλλιέργειες(χρήση έναντι νόσου Parkinson).

Ας συνοψίσουμε τις δύο…«ΦΡΑΓΕΣ»:

«Φραγή»  95% στην έκφραση(dna->πρωτεΐνη) του dna.

«Φραγή» μονίμως (εκ της γεννήσεως κι εντεύθεν) στον πολλαπλασιασμό των νευρώνων,  σχεδόν στο σύνολό τους(διαχείριση πληροφορίας περιβάλλοντος-απάντηση, μάθηση, μνήμη, ομιλία).

Ποιες θα μπορούσαν να είναι άραγε οι δυνατότητες μας σε σχέση με τις σημερινές, κατόπιν ενδεχόμενης… άρσης των παραπάνω φραγών;

Τα  νέα δεδομένα που  προκύπτουν, με την εξέλιξη του χρόνου και της έρευνας,

εν δυνάμει  προάγουν την επιστήμη(-ες)  και  αποσυμβολίζουν – φωτίζουν

«δομές» και «θεωρήσεις» που ευδοκιμούν όταν οι «πληροφορίες» της Φύσης

είναι «σιωπηλές» βλ. π.χ θρησκείες…

Θα μπορούσε (;) το 1,90μ της…«σιωπηλής Ζωής» (2μ πλήρες dna-5% του dna που αποκωδικοποιείται ) να είναι το «πεδίο τομής» (όχι απαραίτητα ταύτισης) του γονιδιώματος με… 

 το «καθ’ ομοίωσιν Θεώ» της θρησκείας, ως προοπτική(κι όχι κατάλοιπο) της Εξέλιξης;

τη λήθη της Φιλοσοφίας, άρση της οποίας (α+λήθη) δίδει την α-λήθεια και αυτή με τη σειρά της τη γνώση ως… ανάμνηση;

το «μύθο» της Μυθολογίας, εάν αυτός είναι συμβολισμένο-σιωπηλό «καταφύγιο» α-λήθειας κι όχι…φαντασίας;   

Aλήθεια, το Μαθουσάλλειο γονιδίωμα διέθετε… σιωπηλά «γονίδια»;

 Ίδωμεν…;

 
Σχολιάστε

Posted by στο 13 Μαΐου 2011 in Έλλην Λόγος

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s