RSS

ΕΟΖ & 10λογος του ΥΠΑΝΥΠ

30 Αυγ.

Δώδεκα διαφορετικές Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με κριτήριο την περιοχή και το κύριο προϊόν ή δραστηριότητα που υπάρχει ήδη σε αυτήν προτείνει η τεχνική έκθεση που διενήργησε η εταιρεία Capital Markets Experts Α.Ε. για λογαριασμό του Οικονομικού Φόρουμ Θράκης και παρουσιάστηκε χθες [20/02/2012]* σε ειδική εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.

Υψηλόβαθμα στελέχη, πάντως, του υπουργείου Ανάπτυξης που χειρίζονται το θέμα των ΕΟΖ επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν βάσει της μελέτης βιωσιμότητας και του επιχειρησιακού πλάνου για τις ΕΟΖ που έχει αναλάβει να καταρτίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. Οι ίδιοι παράγοντες, πάντως, επισημαίνουν στην «Κ» ότι κοινοτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν την απορία τους για το γεγονός ότι ενώ οι τοπικές κοινωνίες ενδιαφέρονται για τις ΕΟΖ και οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να εγκρίνουν σχετικό αίτημα, η κυβέρνηση δεν προχωρά στη λήψη απόφασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τη δημιουργία ΕΟΖ έχει εκδηλωθεί από τις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου, καθώς και από τον νομό Καστοριάς.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Capital Markets Experts προτείνονται οι εξής ΕΟΖ εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης:

α) Αγροτικών Προϊόντων στην Ορεστιάδα, β) Μεταξιού στο Σουφλί γ) Υπηρεσιών στην Αλεξανδρούπολη, δ) Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) στον Αβαντα Αλεξανδρούπολης, ε) Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, στ) Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στη ΒΙΠΕ Ξάνθης, ζ) Logistics στον λιμένα Αλεξανδρούπολης, η) Logistics στον λιμένα Καβάλας, θ) Μαρμάρου και οινοποιίας στη Δράμα, ι) Τουρισμού και Αναψυχής Καβάλας και Θάσου, ια) Τουρισμού και Αναψυχής Πόρτο Λάγος και ιβ) Τουρισμού και Αναψυχής Σαμοθράκης.

Την ευθύνη για τις ΕΟΖ προτείνεται να έχει μια Κεντρική Αρχή Διαχείρισης υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με μετόχους κατά 51% κρατικούς φορείς και κατά 49% ιδιωτικά νομικά ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα. (*)[χρόνοςσύσταση ΤΑΙΠΕΔ: Ιούλιος 2011]

Τα έσοδά της θα προέρχονται από ενοικιάσεις, πωλήσεις ή μακροπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων των ΕΟΖ στους επενδυτές, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους επενδυτές και από την εκμετάλλευση του αρχικού της κεφαλαίου.

Η παροχή κινήτρων προτείνεται να θεσμοθετηθεί σε δύο επίπεδα.Στο πρώτο επίπεδο τα κίνητρα θα αφορούν το σύνολο των ΕΟΖ και το δεύτερο επίπεδο θα αφορά επιμέρους κίνητρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε ΕΟΖ. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει φορολογικά και διοικητικά κίνητρα.

Τα φορολογικά κίνητρα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα: μηδενική φορολογία εισοδήματος τα πρώτα 10 χρόνια και κατά 50% χαμηλότερη σε σχέση με την ισχύουσα για τα επόμενα πέντε χρόνια, μηδενική φορολογία μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% ασφαλιστικές εισφορές, μηδενική φορολογία στην αγορά ακινήτων, καθώς και μηδενικός ΦΠΑ για την αγορά πρώτων υλών και υπηρεσιών, δασμός προϊόντων προς την εσωτερική αγορά 3% επί της συνολικής αξίας ή 1,5% εάν το 100% των πρώτων υλών είναι ελληνικές. Οι επιχειρήσεις εντός ΕΟΖ θα έχουν κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό. Η επιβολή δασμών για τη διάθεση των προϊόντων στην εγχώρια αγορά προτείνεται προκειμένου εξαλειφθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν οι επιχειρήσεις εντός ΕΟΖ έναντι όσων λειτουργούν εκτός ΕΟΖ.

Τα προτεινόμενα διοικητικά κίνητρα είναι τα ακόλουθα: Οι αδειοδοτήσεις να γίνονται απευθείας από την κεντρική διαχειριστική αρχή, η διαχείριση των εγγράφων να γίνεται ψηφιακά, οι δικαστικές εκκρεμότητες να διευθετούνται από ειδική δικαστική υπηρεσία εντός συγκεκριμένου, σύντομου χρονικού διαστήματος και οι επιχειρήσεις να τηρούν τα βιβλία τους σε νόμισμα της επιλογής τους.

Μεταξύ των κινήτρων δεν περιλαμβάνεται ειδικό εργασιακό καθεστώς, ενώ οι συντάκτες της τεχνικής έκθεσης αναφέρουν ότι οι «ΕΟΖ δεν έχουν λόγο ύπαρξης μόνο σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος», επισημαίνοντας ότι ΕΟΖ υπάρχουν και στην Ιρλανδία όπου τα ημερομίσθια είναι υψηλά. Παίρνοντας μάλιστα αφορμή από τις πρόσφατες αλλαγές στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επισημαίνουν ότι «η τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποδεικνύει ότι για τη χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ΕΟΖ. Αντιθέτως, όπου δημιουργήθηκαν ΕΟΖ επέφεραν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας». πηγή

«Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη»   28-8-2012 :

…6.Ειδικές Οικονομικές Ζώνες

«Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Η θεσμοθέτηση των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, τις οποίες έχουμε αναφέρει και στις προγραμματικές δηλώσεις, αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέτρο στις τρέχουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση.

Μιλάμε για Ζώνες με ειδικά φορολογικά και διοικητικού χαρακτήρα κίνητρα.

Θεωρούμε πως θα δώσουν ώθηση στη βάση της πραγματικής οικονομίας, αφενός σε σχέση με τις επενδύσεις, διαμορφώνοντας ένα ειδικό καθεστώς προσέλκυσής τους, αφετέρου και σε σχέση με τις εξαγωγές. Πρέπει να επισημάνουμε πως η θεσμοθέτηση των Ζωνών δεν προϋποθέτει πρόσθετους πόρους από την ΕΕ ή από τα κράτη-μέλη. Αντιθέτως, μπορεί να αποβεί επωφελής για όλες τις πλευρές και ειδικά για την Ελλάδα εφόσον θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί το υψηλότατο ποσοστό ανεργίας.

Ξεκαθαρίζουμε πως σε κάθε περίπτωση, όλες οι τυχόν αλλαγές σχετικά με τις ΕΟΖ, θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό και πλήρη εφαρμογή των κανόνων του ισχύοντος εργατικού δικαίου.

Προχωρούμε σε διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους Εταίρους μας και την Επιτροπή, προκειμένου να μας παράσχουν την πολιτική τους υποστήριξη για να αντιμετωπισθεί η ύφεση και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση.

Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η διαπραγμάτευση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήδη  αντιμετωπίζουμε ενστάσεις από ορισμένες πλευρές πέραν των ελληνικών συνόρων, αφού μια τέτοια εξέλιξη δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα μας. Είναι δεδομένο πως θα χρειασθεί να δώσουμε μία πολύ σκληρή μάχη για να πεισθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσει η προετοιμασία σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών που πρόκειται να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

30/8/2012 Οκτώβριο οι αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό

«Πιο ουσιαστική συμμετοχή θα έχει το κράτος στη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού». […;]
Αυτό ξεκαθάρισε χθες ο υπουργός Εργασίας, Ι. Βρούτσης…

ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΑΝ…

Advertisements
 
2 Σχόλια

Posted by στο 30 Αυγούστου 2012 in Έλλην Λόγος

 

2 responses to “ΕΟΖ & 10λογος του ΥΠΑΝΥΠ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s