RSS

Καπεταναίοι & Καπετάνιοι

04 Νοέ.
Εδραία είναι η πεποίθηση ότι το υπόστρωμα του κακού, εγχωρίως τουλάχιστον, είναι διαχρονικά οι ποικιλώνυμοι …ισμοί. Στην υπηρεσία του διαίρει και βασίλευε…
Στα πλαίσια του ιστορικού οίστρου που έχει καταλάβει τη δημόσια τηλεόραση το τελευταίο 3μηνο, καλώς! …κατ΄αρχήν, είχα τις προάλλες την ευκαιρία ν’ ακούσω τις παράλληλες αφηγήσεις δύο «καπεταναίων» του εμφυλίου, «Χείμαρρος» το ψευδώνυμο του ενός -ο έτερος μου διαφεύγει, με διάθεση αυτοκριτικής και ειλικρινούς αποτίμησης ευθυνών και από τους δύο, προϊουσών καμπόσων 10ετιών…
Να με συγχωρεί ο έτερος των καπεταναίων για την προσφώνηση «άλλος»…
Αξιοσημείωτα είναι μεταξύ άλλων:
α. Ο ανεφοδιασμός των ανταρτών ελάμβανε χώρα και με ρίψη κιβωτίων οπλισμού στις πλαγιές του Ολύμπου με «αμερικάνικα αλεξίπτωτα» (Χείμαρρος)
β. Η σύλληψη, μεταφορά και φυλάκιση στη Σόφια! του «άλλου». Ο επίμονος επονείδιστος βασανισμός του από ηγετικό στέλεχος του κκε ονόματι Βλαντάς. Σημειωτέον ότι, 5 μέλη της οικογένειας του «άλλου» ήδη διαβιούσαν στο …μακρονήσι.
Στάθηκαν στον Δεκέμβρη του 1944, την περιφρόνηση του ΕΛΑΣ από τον παπατζή senior, την αναφορά του στα αιματοκυλισμένα Δεκεμβριανά ως «δώρον του Υψίστου»!!!(Καθημερινή-1948…)
Σχετικό άρθρο, «Μελιγαλάς 1944», βλέπε εδώ. Πολυσέλιδη και πολύ ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση από τον συγγραφέα της σύγχρονης και εν πολλοίς σκοτεινής ιστορίας του τόπου μας.
Ο εμπαιγμός του Έλληνα στα τελευταία σχεδόν 70 χρόνια. Από το 1943 ως και το ΔΝΤ, με κοινό παρονομαστή την εγχώρια δωσιλογική άνθιση και τον περιοδικό εξαγνισμό της σχετικής οικονομικής συνομοταξίας και των πολιτικών αξεσουάρ-καρτούνς της. Οριζόντιας κομματικής διαστρωμάτωσης, με κόστος το αίμα και το μαρασμό του Έλληνα -διχασμένου μεταξύ «αριστεράς» και «δεξιάς». Ως εάν το αριστερό ή δεξί προφίλ του προσώπου-Ελλάς αφορά σε δύο πρόσωπα, …δύο πατρίδες.

…ἀμέτρητα ἐρείπια καὶ μυριάδες ἀνθρώπινες ζωές.

Συγκεκριμένως, οἱ νεκροὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ἀνῆλθον εἰς 50.000 περίπου ( εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν κατεμετρήθησαν 36.839), ἐνῷ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῶν ἐθνικῶν δυνάμεων οἱ ἀπώλειες ἦσαν: φονευθέντες ἀξιωματικοὶ καὶ ἄνδρες τοῦ Στρατοῦ 12.777, τῆς Χωροφυλακῆς 1.579, ἐκτελεσθέντες πολῖται 4.123, ἱερεῖς 165, θύματα ναρκῶν 931τραυματισθέντες ἀξιωματικοὶ καὶ ἄνδρες τοῦ Στρατοῦ 37.732, τῆς Χωροφυλακῆς 2.329.
῾Ως πρὸς τὶς ὑλικὲς ζημίες, ἡ ἀξία τῶν καταστραφέντων ἀγαθῶν ἀνέρχεται εἰς 250 ἑκατομμύρια δολλάρια ἀξίας τοῦ 1948. Σὺν οἱ ζημίες 100.000 περίπου οἰκιῶν, σὺν ἡ δαπάνη συντηρήσεως τῶν προσφύγων τῆς ὑπαίθρου, σὺν οἱ ἐργατοῶρες ποὺ χάθηκαν, τὸ σύνολον τῆς καταστροφῆς ἀνέρχεται εἰς ἕνα δισεκατομμύριο δολλάρια τοῦ 1948, σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ κατὰ κεφαλὴν ἐθνικὸν εἰσόδημα τῆς ῾Ελλάδος μόλις ὑπερέβαινε τὰ 100 δολλάρια ἐτησίως.
Καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ τεράστιες ἀπώλειες σὲ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ ἐνέσκηψαν κατὰ τὴν τετραετίαν 1946-1949, ὅταν τὰ ἄλλα κράτη τῆς Εὐρώπης ἐπεδίδοντο εἰς τὸ ἔργον τῆς ἀνοικοδομήσεώς των ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ β΄ παγκοσμίου πολέμου καὶ ἐπωφελοῦντο τοῦ τότε σχεδίου οἰκονομικῆς βοηθείας Μάρσαλ, ἐνῷ εἰς τὴν ῾Ελλάδα ἐλάχιστα μόνον ἐξ αὐτοῦ διετέθησαν εἰς ἔργα καὶ τὸ πλεῖστον ἐδαπανήθη εἰς τὸν ὑπὲρ ὑπάρξεως ἐθνικὸν ἀγῶνα.
(περὶ τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, ἀντὶ πάμπολλων ἄλλων, βλέπε τεκμηριωμένως τὸ βιβλίον τοῦ Εὐαγγέλου ᾽Αβέρωφ-Τοσίτσα, Φωτιὰ καὶ τσεκοῦρι, Βιβλιοπωλεῖον τῆς ῾Εστίας, 1974, ἰδίως σελ. 466 ἑπ.).
πηγή

Ζητούμενο πάντα, ήταν και είναι, η συρρίκνωση της καταστροφικής διχόνοιας ανάμεσα στους Έλληνες. Διχόνοια προς υπηρέτηση εγχωρίων μωροφιλόδοξων-φιλοτομαριστών, συζευγμένων με τους δέοντες εξωχώριους «χορηγούς» των. Σχετική σπορά διχόνοιας εξακολουθεί, μνημονιακοί και αντι-, δημόσιοι και ιδιωτικοί, κλπ., ΕΝΟΣΩ οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι για την πτώχευση και τροφό του διχονοείν, απολαμβάνουν την «σκιά» της εξ αυτών θεσμοθετημένης ποινικής ασυλίας.
Μια καλή ιδέα είναι οι εκλογές για συντακτική εθνοσυνέλευση και σύνθλιψη αυτού του πολυεστιακού κομματικού καρκινώματος. Βλ. ανάρτηση-αναδημοσίευση από τον επιεικέστατο Γιανναρά στο αληθές.

«Τρεις Καπετάνιοι Σφακιανοί»

Καρεφυλλάκης Βασίλης, Πλάτανος Κισσάμου

Ρέγομαι να τσι περπατώ

οι τω Χανιώ τσι στράτες

γιάντα ‘ ναι κακοδιάβατες

μα ομορφιές γιομάτες

Εμείς οι νέοι Κρητικοί

όρκο σου δίνουμε όλοι

  Δασκαλογιάννη τ’ Άγαλμα

  να στέσουμε στην πόλη.

Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης
…Κι ο πασάς δεν ήθελε να αφήσει τα Σφακιά. Ρημαγμένα αλλά ακόμη ανυπότακτα, αφού κανένας δεν «εμούτισε», δεν εδήλωσε υποταγή. Για να ενθαρρύνει το Δασκαλογιάννη να παραδοθεί, του στέλνει κι άλλο γράμμα, σε ήπιο τόνο όμως τούτη τη φορά: «…Σαν έρθεις να μιλήσωμε και σαν ανταμωθούμε, ούλα θε να συμπαθηστούν και φίλοι θα γενούμε…»
«Γιάε που θα σε κάτσω, Δάσκαλε. Στο θρόνο, σαν το μητροπολίτη», έλεγε ο δήμιος… Τότε ήρθε ένας γενίτσαρος με ξυράφι στο χέρι. Ανέβηκε στον «θρόνο», άρπαξε τον μάρτυρα απ’ τα μαλλιά και άρχισε να τον γδέρνει σιγά-σιγά, μαστορικά, σαν να τον ξύριζε. Έκοβε λουρίδες από το κεφάλι μέχρι το στήθος κι ύστερα άλλες προς την ωμοπλάτη. Φρίκιασε ο όχλος να δει τέτοιο θέαμα. Πήδηξαν τα αίματα και γέμισαν τα χέρια των δημίων. Ο «ειδικός» έπαιρνε τις λουρίδες και τις πετούσε πάνω στο πλήθος: «Τζάμπα πετσί για τα στιβάνια σας!»
Μπροστά του έβαλαν ένα καθρέπτη για να μεγαλώσουν την οδύνη του. Κάθε φορά που το ξυράφι έκοβε το κορμί του, ακουγόταν ένα πνιχτό μουγκρητό. Τίποτε άλλο…
Ένας Τούρκος, ο Χασάν Μαράζης, διηγήθηκε σε βαθιά γεράματα, την εντύπωση που του ’κανε ο ηρωικός θάνατος του Δασκάλου. Ήταν τότε νέος και φανατικός. Έβλεπε τον καπετάνιο να παλεύει συγκρατημένος με τα βασανιστήρια και τρόμαξε: «Αυτός δεν ήταν άνθρωπος, μα την πίστη μου»
Δασκαλογιάννης

-.-

Advertisements
 
4 Σχόλια

Posted by στο 4 Νοεμβρίου 2012 in Έλλην Λόγος

 

4 responses to “Καπεταναίοι & Καπετάνιοι

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s