RSS

«Η Αυταπάτη Αναδιάρθωσης του Χρέους» Κ. Κόλμερ

21 Δεκ.
"Η Ελλάς δεν χρειάζεται αναδιάρθρωσι του χρέους αλλά του πολιτεύματος 
  της 3ης πρωθυπουργικής ολιγαρχίας" (...) βλ. και στα capitalblogs

Όπως το 2001, η ξυνωρίς Στουρνάρα-Καραβίτη αλλοίωσε τα δημοσιονομικά ελλείμματα και συνήψε ανταλλαγή χρέους (swap) με την Γκόλντμαν Ζάκς , διά να εντάξη την ανέτοιμη χώρα μας στην δυσλειτουργική Ευρωζώνη, έτσι και τώρα, η κυβέρνησι Σαμαρά-Βενιζέλου, αφού εξήντλησε όλα τα τεχνάσματα της δημιουργικής λογιστικής και προπαγάνδας («πρωτογενές πλέονασμα», διαρπαγή των καταθέσεων στην Κύπρο και ανάλλωσι του ¼ των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ελλάδος, success, κλπ) εξήγαγε από το ταχυδακτυλουργικό της καπέλο νέον λαγό: την αναδιάρθρωσι του δημοσίου χρέους!

Πρός τούτο επικαλείται τις  δήθεν  επιστημονικές συνηγορίες του ΔΝΤ, που ευθύνεται ευθέως διά την διόγκωσι του Ελληνικού χρέους, κατόπιν  των δύο καταστρεπτικών και παρανόμων «μνημονίων».

Ο εκπρόωπος του ΔΝΤ Τζέρυ Ράϊς τοποθέτησε την επάνοδο της Τρώηκα  στην Αθήνα στις αρχές Ιανουαρίου του 2014 και «διόρθωσε» προγενέστερη δήλωσι του περί «αναδιάρθωσης» του χρέους – ότι ισχύει  γενικώς και όχι ειδικώς διά την Ελλάδα.

Η δήθεν αναδιάρθωσι του Ελληνικού χρέους από τις 17 κυβερνήσεις της Ευρωζώνης  που το κατέχουν, θα είναι το επόμενον φιάσκο της κυβερνήσεως Σαμαρά.

Θα είχε νόημα το 2009 ή έστω και το 2010, κατά το προηγούμενο της συμφωνίας του Λονδίνου 1953 που περιέκοψε το Γερμανικό εμπόλεμο χρέος κατά 63% στα 14 δισ. μάρκα και επέτρεψε την ανάκαμψι της Γερμανικής οικονομίας. Αλλά τότε η Γερμανία μπορούσε να εξυπηρετήσει το εναπομένον χρέος λόγω των εξαγωγικών της επιδόσεων. Εξησφάλιζε την απαιτουμένη (νομισματική) ρευστότητα με το εθνικό της νόμισμα, το Ντόϋτσε μάρκ που ειχε υποτιμηθή σημαντικά, διά να κινήσει την παραγωγή και χορηγήσει πιστώσεις στο εξωτερικό.

Η Ελληνική οικονομία, μ’ ένα συνολικό δημόσιο χρέος 378 δισ. ευρώ,  στα τέλη του λήγοντος έτους, και με  ΑΕΠ κατώτερο των 190 δις. ευρώ, είναι αδύνατον να εξυπηρετήσει ακόμη και τους τόκους, πολλώ δε μάλλον τα χρεολύσια του δημοσίου χρέους. Στερείται επίσης εθνικού νομίσματος και νομισματικής ανεξαρτησίας γιά να παράσχη ρευστό χρήμα στην ιδιωτική οικονομία και να σώσει τις Τράπεζες,  που σταμάτησαν να δίδουν πιστώσεις .

Η  νομισματική ρευστότης δεν επαρκεί  (προσφέρεται «με το τσιγγέλι» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και όταν χορηγείται, επαυξάνει το Τραπεζικό χρέος , παρά την  ανακεφαλαίωσι και την προσεχή – «εν ευθέτω χρόνω» κατά Προβόπουλον – περικοπή των καταθέσεων(συνιστώσα εθνικής ευθύνης, κατά την ΒuBa),  όπως προηγουμένως των ομολόγων.

Η αύξησι των απληρώτων δανείων  (στεγαστικών, επιχειρηματικών, πιστωτικών καρτών) και η μείωσι των καταθέσεων περιορίζουν ραγδαίως την Τραπεζική χρηματοδότησι της Ελληνικής οικονομίας και οδηγούν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις στην χρεωκοπία.

Μ’ απλά λόγια, ακόμη και αν το χρέος «εχαρίζετο» , η έλλειψις ρευστότητος  θα το εδημιούργει εκ νέου, οδηγούσα την οικονομία εις αυτοτροφοδοτουμένην ύφεσι, με άκρως δυσμενή αποτελέσματα διά την ανεργία και την πληθυσμιακή συρρίκνωσι της χώρας.

Είναι προφανές ότι η διετής τακτική της κυβερνήσεως Σαμαρά στερείται στρατηγικής εξόδου απ’ την ύφεσι και δεν επιτρέπει την ανάπτυξι, που μόνον αυτή δύναται να αποκολλήσει την οικονομία απ’ το τέλμα των «μνημονίων».

Διά την ανάπτυξι χρειάζεται η νομισματική πολιτική να επανεθνικοποιηθή και να χορηγηθή επαρκής ρευστότης, που μόνον το εθνικό νόμισμα δύναται να εξασφαλίσει. Με φρόνιμη δημοσιονομική πολιτική , ισοσκελισμένο τακτικό προϋπολογισμό και μακρόπνοο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προστιθεμένης αξίας, χρηματοδοτούμενον από πιστωτικά έσοδα του εσωτερικού  (υπάρχουν εν αφθονία στα σεντούκια της Μέσης Αστικής Τάξεως) η επανεκκίνησι της οικονομίας θα ήταν απολύτως εφικτή, από μία σοβαρή κυβέρνησι.

Αρκεί η Ελληνική οικονομία ν’απαλλαγεί απ’ το πανάκριβο ευρώ, απ’ τα μηδενικά επιτόκια και τον φορολογικό αντιπληθωρισμό και να επανιδρύσει το Τραπεζικό σύστημα, με επίκεντρο την Εθνική Τράπεζα –κι’ όχι την …Πειραιώς.

Θα πρέπει συγχρόνως να χρησιμοποιηθή η Οικοδομή, με κίνητρα και αντικίνητρα (μείωσι  φόρων, Κτηματολόγιον και πλειστηριασμούς  κακοπληρωτών) ως « η μητέρα των 1000 τεχνών», διά να προσφέρει απασχόλησιν. 

Εντός πενταετίας και μ’ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (αγωγό νερού από τον ΄Εβρο στην Θεσσαλία, διώρυγα στον Αξιό-Μοράβα , γιά την παράκαμψι του Δουνάβεως, διεθνές αεροδρόμιον στην Τρίπολη, άμεση αποπεράτωσι της ΠΑΘΕ και επανεθνικοποίησι των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, άντλησι πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Επανωμή και στο Κατάκωλον κλπ.) η Ελληνική οικονομία θα  ανακάμψει απ’ τον πρώτο μήνα , με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα  γιά την μείωσι της ανεργίας.

Η αύξησι των συναλλαγματικών εισπράξεων, εκ του Τουρισμού, της Μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας, των εξαγωγών τροφίμων και εκ της απαλλαγής απ’ τους λαθρομετανάστες, που κοστίζουν 900 εκατομ. ευρώ ετησίως , θα καλύψει το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, πρό τόκων.

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, βεβαίως, πρέπει κάποτε ν’ αρχίσουν (σήμερα είναι Μητσοτάκειον ανέκδοτο) και η εξυγίανσι του δημοσίου τομέα οφείλει να συνεχισθή.

Απομένει ένα υπαρξιακό πρόβλημα: η θέσι της Ελλάδος μέσα στην Ευρωπαϊκήν ΄Ενωσι, μετά την δήλωσι αδυναμίας εξυπηρετήσεως του εξωτερικού  χρέους. Δεν υπάρχει περίπτωσι να μας διώξουν από την Ε.Ε. και βεβαίως δεν θα φύγωμε οικειοθελώς.

Αλλ’ εάν οι Γερμανοί  λησμονήσουν ότι έχασαν  τον πρώτο και τον δεύτερον παγκόσμιο πόλεμον εξ αιτίας της φθοράς πού υπέστησαν στην Ελλάδα και επιβάλλουν «κυρώσεις», δεν πρόκειται η χώρα μας ν’αποθάνει, ως την  απειλούν  η φράου Μέρκελ…και ο κ.Σαμαράς!

Πετρέλαιον και φυσικό αέριον θα προσφέρουν η  Ρωσσία, η Περσία και η Λιβύη. Φάρμακα οι Αμερικανικές και Βρεταννικές φαρμακοβιομηνίες, ανταλλακτικά η …Ζήμενς ( γιά να μην χάσουν οι Γερμανοί τον ΟΤΕ)  και τρόφιμα η αειθαλής Ελληνική  ύπαιθρος , που πρέπει να ανακαλλιεργηθή, με χορήγησι  τιμών ασφαλείας  στα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που τώρα περικόπτονται απ’ την θνήσκουσα «Κοινή (κατ’όνομα) Αγροτική Πολιτική».

Αν χαθούν τα ΕΣΠΑ, τα επιδόματα αργίας και οι επενδύσεις «κουλτούρας»…έ , τόσο το καλύτερον. Αποτελούν εστίες αειθαλούς διαφθοράς.

Η Ελλάς δεν χρειάζεται αναδιάρθρωσι του χρέους αλλά του πολιτεύματος (1) της 3ης πρωθυπουργικής ολιγαρχίας, που απέτυχε παταγωγώς και άν διαρκέσει κι’ άλλο θα προκαλέσει γενοκτονία του Ελληνικού λαού , χειροτέρα εκείνης του Ιμπραήμ πασά,  που εισέβαλε στον Μωρηά το 1823, γιά να υποδουλώσει τον τοπικό πληθυσμό και να τον μεταφέρει δούλο στην Αίγυπτο.

Τηρουμένων των αναλογιών, οι πολιτικοί και τα κόμματα της μεταπολιτεύσεως παρόμoια πράττουν σήμερα εις βάρος του Ελληνισμού – στην Κύπρον και την ‘Μητέρα-πατρίδα’. 

Ο… Δυσάγγελος Βενιζέλος απεδέχθη «διεθνή κυριαρχία» της Κυπριακής δημοκρατίας, κατά την πρόσφατο επίσκεψι του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Νταβούτογλου στην Αθήνα!…


Κώστας Κόλμερ.
(εδημοσιεύθη στα ΕΠΙΚΑΙΡΑ της 19 Δεκ.2013) πηγή
—————————————————————————————————————————————————————-

(1) Τελούμε εν αναμονή φημολογούμενης επανασυγκόλλησης ελληνικής «διαμαντόπετρας» στο αγγλοσαξωνικό «στέμμα»…;

Επί των «bold», εκ του γράφοντος εμβολίμων, στο άρθρο του κ.Κόλμερ:

1.   Ξυνωρίς-Τέθριππον(Quadriga)

Εντός 10ετίας η ξυνωρίς (άρμα δύο αλόγων) «ειλικρίνειας» διπλασίασε ιπποδύναμη και κατέστη τέθριππον «ειλικρίνειας» δια χειρών άκερμαν στα χέρια του ηνιόχου-βερολινέζου γαπ, ως επιβράβευση της «καταδίκης της χώρας στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση».

2.   Ανοιχτής «οροφής» δ.χρέος

Υφίστανται ~233δισ.€ ο.ε.δ-εγγυήσεων(’08-’12) ρευστότητας προς «αναζωογόνηση» της στεγαστικής πίστης & των μ.μ  επιχειρήσεων από τις -εγγυοδοτηθείσες γι’ αυτούς τους δύο σκοπούς- τράπεζες. 

Aς θυμηθούμε, παρεμπιπτόντως, τμήμα από το διάλογο του εκπροσώπου συνδέσμου καινοτόμου επιχειρηματικότητας με τον υποικ Στουρνάρα σε εκπομπή: – Κύριε υπουργέ, γιατί δεν μπορώ να επιχειρήσω; – Ποιός σ’ εμποδίζει; στο μυαλό σου είναι αυτά όλα. – Σε θεσμική συζήτηση με εκπρόσωπο συστημικής τράπεζας: «κύριε, εμείς χρηματοδοτούμε όποιον έχει λεφτά ήδη».

Εντός του 2013 εξακολουθούν τα εγγυοδοτούντα φεκ, εν προκειμένω προς «κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως τραπέζης», με πρόσφατη εορταστική εκδοχή: το 3927/24-12-’13 συνολικού ποσού 3,57δισ.€ για την ΠΕΙΡ, το 3319/27-12-’13 συνολικού ποσού 3,61δισ.€ για την ΑΛΦΑ, το 3356/30-12-’13 συνολικού ποσού 4,11δισ.€ για την ΕΤΕ.

«Τυχούσες» μη επιστροφές εκ τραπεζών => αντίστοιχες μη ακυρώσεις => αντίστοιχες επιβαρύνσεις του δ.χρέους.

3.   Σοβαρή(κατά ευρύτερη έννοια) κυβέρνηση

Το μεγάλο ζητούμενο,  την άμποτε! «σοβαρή κυβέρνηση» με διάθεση & βούληση αποκατάστασης ΚΑΙ του «κοινού περί δικαίου αισθήματος» κατά τρόπο μη επιλεκτικό->αποτρέποντα επανάληψη της μετακατοχικής αναγόρευσης των «μεταφραστών»-μαυραγοριτών σε πολιτικοοικονομικούς πλοηγούς, θα το έβλεπε κανείς: α. δίδοντας προσοχή! στο ζεύγος [πολυ -ορυκτούχου&δανεισμένης φωτεινής Ελλάδος][ανέκαθεν σφετερίστριας και κατά τα νυν φαινόμενα ασταθούς Τουρκίας] β. υπό το πρίσμα ενός (συγ)χρονολογίου που, καίτοι μη «πακτωμένο», ενδεχομένως σηματοδοτεί ανατροπές …καθεστηκότων(=> ανάγκη επαναξιολόγησης συμμαχιών-συνεργασιών) στην κρισιμότατη για τη Χώρα γεωοικονομική συγκυρία:

  Πρόοδος …πυρηνικής ασφάλειας αναφορικά με το μέχρι τούδε μποϋκοταρισμένο και ενεργειακά Ιράν:
Δυσανεξία Ισραήλ-Σαούντ για τους δικούς τους λόγους, ενίσχυση του ισραηλινού ενδιαφέροντος για το κεφάλαιο ευρασιατική ένωση και προσέγγισης με Μόσχα, προϊών προβληματισμός(;) ηπα έναντι των σχετικών δηλώσεων Λίμπερμαν.
Πρώτη «κεφαλαιοποίηση»-υποσημείωση εκ Μόσχας: «περιττή πλέον η αντιπυραυλική ομπρέλα» στη ρωσοευρωπαϊκή μεσοτοιχία (πιθανή άρνηση, προοικονομείται ήδη στο Καλίνιγκραντ // €-πάσα LV vs €-σκρινάρισμα UA).
Διαφαινόμενη αποδυνάμωση της παραδοσιακής (αερο)ναυτικής παρουσίας των ηπα στην ανατολική Μεσόγειο, έρευνα-εξόρυξη στη συριακή αοζ υπό ρωσική «αιγίδα»(…;).

οικονομικές «εικασίες» για: [«Κράτει» στους εκτυπωτές της fed], [περιορισμό του «ρυθμού τροφοδοσίας» του κινέζικου $-κουμπαρά -> νυν περιεχόμενο~3,5 τρισ.$], [διεύρυνση πέραν του $, του νομισματικού μέσου ενεργειακών συναλλαγών στην ευρασία και δη Ινδία-Κίνα, εν αναμονή και των ιρανικών σχετικών επιλογών σε σχέση με τα $-ειωθότα]

4.   Πανάκριβο €

…Μία νομισματική ανατίμηση αυτού του μεγέθους σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα μπορούσε να εκτροχιάσει χώρες όπως η Ελβετία και η Ιαπωνία, πόσο μάλλον αδύναμες και μη ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ελλάδα… Π.Παναγιώτου

                                                                                            

5.   Ευρώπη Ε.Ε

«Η συζήτηση περί Ευρώπης είναι άνευ αντικειμένου: πρόκειται για γεωγραφική έννοια:Ποια είναι η Ευρώπη; Which is Europe? Quelle est l’Europe ? …Ανέκαθεν συναντούσα τη λέξη Ευρώπη στα χείλη των πολιτικών εκείνων που ήθελαν κάτι από άλλες Δυνάμεις, το οποίο όμως δεν τολμούσαν να ζητήσουν εξ ονόματός τους» Otto von Bismarck

        

Ενεργητικό ΕυρωΤραπεζών / ΑΕΠ ΕΖ = 46τρισ $ / 16τρισ $ = 287% (US 82%)…The European banking system as a whole is leveraged over 26:1 // Germany is leveraged over 31:1 // Lehman was at 30:1 when it collapsed

——————————————————————————————————————————————————————

11 Φεβρουαρίου 2014
ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΟΘΟΝΗ BLOOMBERG. 

χρεος σε οθονη bloomberg

«… ΛΗΞΗΣ 2057. ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ.
– ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ 2042 ΛΗΓΕΙ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 31,098 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !
– ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ 2047 ΛΗΓΕΙ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 81,291 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !
…ΕΧΟΥΝ ΣΠΡΩΞΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2040.  …ΠΟΙΟΣ ΚΡΑΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ 31ΔΙΣ ΚΑΙ 81 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ?…»
πηγή

—————————————————————————————————————————————————————–

Στιγμιότυπο από 2014-01-07 21:56:27

-.-

Advertisements
 
Σχολιάστε

Posted by στο 21 Δεκεμβρίου 2013 in Έλλην Λόγος

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s