RSS

Aνακεφαλαίωση Τραπεζών ~Ι. Δραγασάκης, A.Τσίπρας

01 Νοέ.

[…]

Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που οι ίδιες δομές που έδωσαν τα κόκκινα δάνεια, που έδωσαν τα δάνεια, που διαχειρίστηκαν τις τράπεζες την περίοδο της ανόδου, οι ίδιες δομές καλούνται να λύσουν το πρόβλημα αυτό για πολλούς λόγους(????) που δεν είναι του παρόντος(????), δεν είναι κάτι συνηθισμένο διεθνώς. Έπρεπε, και αυτό γίνεται τώρα, ν’ ανοίξει ο δρόμος για μια αξιολόγηση, για μια αλλαγή των δομών και των διοικήσεων των τραπεζών…

Τον Φεβρουάριο 2015, παρελθόντος μηνός από τις πρώτες εκλογές του έτους, εσού επίσης παρόντος ως αντιπροέδρου και ‘επικούρου’ των τραπεζών πλάι στον συνεπίκουρο υποικ, αυτές οι «δομές» συνεργάστηκαν (επί της  -εν πολλοίς αλογόθεν πεπατημένης*) με ποιούς, …κυρ γιάννη;;; 
* 12/2008-> σαφώς ανιουσών των καταθέσεων και μονοψηφίων των επισφαλειών. Η καθαρή θέση εκάστης των τεσσάρων->…;

Η παρούσα ανακεφαλαίωση θα επιτύχει σε σχέση με την σκανδαλώδη προηγούμενη.

(οι μετοχές του δημοσίου δεν είχαν δικαίωμα ψήφου=>πλειοψηφία μη ελέγχουσα την διοίκηση, διεθνής πρωτοτυπία // προστασία-παραμονή των προηγούμενων διοικήσεων-μάνατζμεντ δια νόμου // δεν αντιμετωπίστηκαν τα κόκκινα δάνεια).

Τα δίνουμε όλα στους ξένους ή θέλουμε να κάνουμε τις τράπεζες κομματικά φέουδα του συριζα; τίποτα απ’ τα δύο, δημιουργείται ένα σύστημα δημοσίου ελέγχου των τραπεζών(υποικ, θεσμοί, ιδιώτες μέτοχοι)…

Ν 4336/2015 Αρθρο 3
Διακυβέρνηση των τραπεζών: Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις των τραπεζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνονται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κανόνες που περιλαμβάνονται στον νόμο για το ελληνικό ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών βάσει του υφιστάμενου πλαισίου.
Διακυβέρνηση του ελληνικού ΤΧΣ: ii. β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένου του προέδρου η ψήφος του οποίου θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— και τρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπουργείο Οικονομικών και ένας από την Τράπεζα της Ελλάδος). Το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύμβουλο σε θέματα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επιτροπή αυτή…
Βλ. επίσης: «Η μεγάλη απάτη για τις τράπεζες»

Κόκκινα δάνεια: κοινωνικό κριτήριο->προστασία πρώτης κατοικίας, αναπτυξιακό κριτήριο->άρνηση αγοραπωλησίας δανείων-αποδοχή αναδιαρθρώσεων δανείων-επιχειρήσεων(πίσω από τα δάνεια υπάρχουν άνθρωποι, θέσεις εργασίας, παραγωγικές μονάδες) υπό τον όρο ότι θα μπαίνει νέο χρήμα από τους νυν ή …άλλους μετόχους-επενδυτές.

Σκοπούμενη είναι η ισορροπία μεταξύ ισχυρής παρουσίας ιδιωτών μετόχων και παρουσίας του δημοσίου όσο γίνεται πιο ισχυρής, ώστε να υπάρξει ανάκτηση  κ ά π ο ι ω ν  από τα ποσά που έχουν διατεθεί.

Στιγμιότυπο από την ανάρτηση:
«ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ – 10Y Yields – Πολυνομοσχέδιο – TXΣ»
Με μειωμένη έως αμελητέα συμμετοχή 
στις τράπεζες το Δημόσιο μετά τις ΑΜΚ
 • Με βάση την τιμή έκδοσης στο 0,04 ευρώ, το ποσοστό του ΤΧΣ στην Alpha Bank () μειώνεται πλέον στο 11% από 66,36% πριν. …Οι επενδυτές που συμμετείχαν στο book building  εισέφεραν 1,55 δισ, ευρώ και πήραν μετοχές που ανιστοιχούν σε 73,3% του νέου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 
 • Μετά την ΑΜΚ το ποσοστό του ΤΧΣ στη Eurobank υποχωρεί σε μόλις 2,4% από 35,41% πριν. …Κερδισμένοι οι επενδυτές και οι μεγαλομέτοχι (Fairfax, WL Ross)  που πήραν μετοχές μέσω book building προς 1 λεπτό (0,01 ευρώ). Εισφέοντας συνολικά  2,04 δισ. ευρώ, αυξάνουν τη συνολική συμμετοχή τους από 62% σε περίπου 97%.  Από το ποσοστό αυτό, περίπου το  60% ανήκει στην ομάδα των μεγαλομετόχων-στρατηγικών επενδυτών.
 • Η Εθνική* θα είναι σε θέση να αποπληρώσει την κρατική ενίσχυση που θα λάβει από την πώληση της Finansbank. Επί του παρόντος, η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 33% από 57,24% πριν. …Εισφέροντας μόλις 475 εκατ. ευρώ (από τα περίπου 3,6 δισ. νέα κεφάλαια που θα μπουν στην τράπεζα), οι επενδυτές του book building θα αποκτήσουν συμμετοχή  33,2%.
 • Η Τράπεζα Πειραιώς () θα λάβει κρατική ενίσχυση προκειμένου να καλύψει το επιπλέον μέχρι το συνολικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών 4,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η συμμετοχή του ΤΧΣ εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 22% από 66,93% σήμερα. …
capital-20/11/2015 / sofokleousin-20/11/2015 -βλ. και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6/12/2015
* Οι Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co International plc. ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Οι COMMERZBANK, Keefe, Bruyette & Woods (εταιρεία του Ομίλου Stifel) και Nomura International plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Οι BNP Paribas και HSBC Bank plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές (Co-Bookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά.

Η ανακεφαλαίωση είναι αναγκαία αλλά δεν είναι επαρκής.

 • Πρέπει να σκεφτούμε με όρους μιας νέας αρχιτεκτονικής του τραπεζικού μας συστήματος ευρύτερα, πρέπει να συζητήσουμε για ένα νέο ρόλο των τραπεζών σε σχέση με την κοινωνία την ανάπτυξη κλπ.
 • Πρέπει να δημιουργήσουμε παράλληλο σύστημα τραπεζών που να μην είναι υπό την εποπτεία της ΕΚΤ και να μην κάνει το σύστημα τόσο συγκεντρωτικό όσο είναι σήμερα. Απ’ αυτή την άποψη, έχει σημασία η στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών και της τράπεζας Αττικής, έχει σημασία γρήγορα η δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας αλλά και ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων τραπεζών αλλά και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

[…]

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συριζα-ανελ…

Αντί σχολίου: Και τρίτος «Kαλιφορνέζος»;

Βλ. ανάρτηση «Greece exits €arth … Earth 2.0 – Υπερχρεωμένοι και χωρίς περιουσία…;»

Υ.Γ

Επίκαιρη ερώτηση(18/3/2014) προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
με θέμα την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 
κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

«πριν από 15 ημέρες ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι υπάρχει ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος και προσδιόρισε το ύψος των θεωρουμένων αναγκαίων κεφαλαίων ανά τράπεζα.

Επειδή δια στόματος των επικεφαλής των ALPHA Bank και Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώθηκε ότι οι δύο αυτές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων (άρα και του ΤΧΣ) χωρίς να υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση είτε του υπουργού Οικονομικών, είτε του ΤΧΣ, επειδή παρόμοια σενάρια φημολογούνται και για την EUROBANK,

 • επειδή η εφαρμογή μιας τέτοιας επιλογής συνεπάγεται την απώλεια σημαντικών ποσοστών για το ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες,
 • επειδή το «δικαίωμα» συμμετοχής σε μια αύξηση είναι αποτιμήσιμο περιουσιακό στοιχείο και διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο και
 • επειδή συζητάμε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χωρίς πρώτα να έχει παρουσιαστεί ένα σαφές σχέδιο που να λύνει το πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,

Ερωτάται ο κ. πρωθυπουργός

 • Πότε και με βάση ποιες μελέτες το ΤΧΣ αποφάσισε ότι δεν είναι συμφέρουσα η συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση των ALPHA και Πειραιώς; Πότε συντάχθηκαν; Τι στάση κράτησαν έναντι αυτών των προτάσεων οι εκπρόσωποι του ΤΧΣ στα όργανα διοίκησης των τραπεζών; Τι στάση πρόκειται να κρατήσουν στις επικείμενες συνεδριάσεις της 28ης Μαρτίου;
 • Γιατί συνεχίζεται η σκανδαλώδης απαλλαγή του πρώην βασικού μετόχου της EUROBANK Σπύρου Λάτση από τις ευθύνες του για τη χρεοκοπία της τράπεζας, όντας ο μοναδικός ιδιοκτήτης τράπεζας που δεν υποχρεώθηκε από την Τράπεζα Ελλάδας να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες και funding gap όπως έγινε στις περιπτώσεις των Γάλλων ιδιοκτητών της Εμπορικής και της Γενικής και των Πορτογάλων της MILLENIUM;».


[…]Η συζήτηση με τον κ. Παρασκευά Αυγερινό έγινε επ’ αφορμή του νέου του βιβλίου με τίτλο «Η αλλαγή τελείωσε νωρίς» […]Πριν αποχωριστούμε, ζήτησα τη γνώμη του για τον Αλ.Τσίπρα. «Αν ήταν λιγότερο αυθάδης, αγενής και απρεπής, θα ήταν καλύτερος. Ανησυχώ διότι ανήκει στους ανθρώπους που δεν διστάζουν να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν τον στόχο τους. Ξέροντας δε και πολλούς που τον περιστοιχίζουν, που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τώρα που χάθηκε η εξουσία, τρέμω μήπως, λόγω του πάθους αυτού του παιδιού να βρεθεί στην εξουσία, εξελιχθεί σε έναν από τους πολιτικούς που έκαναν μεγάλο κακό στον τόπο τους». 19/5/2013

Υ.Γ-προσθήκη 15/12

…επ’ αφορμή της κοινοβουλευτικής απόκρισης στο πλαίσιο των ‘θεσμών’ πέριξ των NPLs, δέκα ημέρες από τα Χριστούγεννα του 2015… Υπολογίζονται στα ~€107δισ. τα «κόκκινα», στα ~€50δισ. οι σωρευτικές προβλέψεις -εν πολλοίς ορμώμενες εκ των ανακεφαλαιώσεων-ελληνικό δημόσιο-φορολογούμενο πολίτη. 50/107 ⇒ minimum «αμορτισέρ» ~47%…

«…Never before have taxpayers contributed so much to so few for so little»

Τhe Great Greek Bank Robbery -Γ.Βαρουφάκης
(Ναι μεν, αλλά: βλ. εδώεδώεδώ)

…Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage, back to the place I was before.
Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out any time you like, BUT you can never leave!

-.-

Advertisements
 
2 Σχόλια

Posted by στο 1 Νοεμβρίου 2015 in Έλλην Λόγος

 

2 responses to “Aνακεφαλαίωση Τραπεζών ~Ι. Δραγασάκης, A.Τσίπρας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s